لوازم تخریب تجهیزات ضروری مورد استفاده در صنایع مختلف از جمله ساخت و ساز، نوسازی و تخریب هستند.

این ابزارها برای شکستن و حذف سازه‌ها، مواد و زباله‌ها طراحی شده‌اند که امکان تخریب ایمن و کارآمد ساختمان‌ها و سایر سازه‌ها را فراهم می‌کنند.

‏یکی از انواع رایج ابزار تخریب، چکش است. چکش یک ابزار دستی است که از یک موتور پنوماتیک یا الکتریکی برای هدایت یک اسکنه یا نوک نوک تیز به بتن، آسفالت یا سایر سطوح سخت استفاده می کند.

جک چکش ها معمولا در پروژه های ساخت و ساز و تخریب برای شکستن صفحات بتنی، پایه ها و دیوارها استفاده می شوند.