رنگ آمیزی یکی از محبوب‌ترین روش‌های تزئین سطوح است. برای انجام یک رنگ آمیزی حرفه‌ای، به ابزار رنگ مناسب نیاز دارید.

انواع ابزارهای رنگ

ابزارهای رنگ را می‌توان بر اساس کاربرد، به دسته‌های مختلفی تقسیم کرد. برخی از مهم‌ترین انواع ابزارهای رنگ عبارتند از:

  • ابزارهای دستی: این ابزارها به طور مستقیم توسط دست کاربر کنترل می‌شوند. از جمله ابزارهای دستی رنگ می‌توان به قلم مو، غلطک، کاردک، پیستوله و مهره رنگ اشاره کرد.
  • قلم مو: قلم مو یکی از پرکاربردترین ابزارهای رنگ آمیزی است. قلم موها در انواع مختلفی با اندازه‌ها و اشکال مختلف وجود دارند. هر یک از این قلم موها برای کاربرد خاصی مناسب هستند. به عنوان مثال، قلم موهای تخت برای رنگ آمیزی سطوح وسیع، قلم موهای گرد برای رنگ آمیزی سطوح منحنی و قلم موهای زبر برای رنگ آمیزی سطوح ناهموار مناسب هستند.

  • غلطک: غلطک ابزاری است که برای رنگ آمیزی سطوح وسیع استفاده می‌شود. غلطک‌ها در انواع مختلفی با اندازه‌ها و اشکال مختلف وجود دارند. هر یک از این غلطک‌ها برای کاربرد خاصی مناسب هستند. به عنوان مثال، غلطک‌های با پرز بلند برای رنگ آمیزی سطوح ناهموار و غلطک‌های با پرز کوتاه برای رنگ آمیزی سطوح صاف مناسب هستند.

  • کاردک: کاردک ابزاری است که برای رنگ آمیزی سطوح کوچک و گوشه‌دار استفاده می‌شود. کاردک‌ها در انواع مختلفی با اندازه‌ها و اشکال مختلف وجود دارند. هر یک از این کاردک‌ها برای کاربرد خاصی مناسب هستند. به عنوان مثال، کاردک‌های پهن برای رنگ آمیزی سطوح وسیع و کاردک‌های باریک برای رنگ آمیزی سطوح کوچک مناسب هستند.