آدرس

تهران، خیابان مصطفی خمینی، پایین تر از چهار راه سرچشمه، پلاک 732

تلفن

فکس

021-33985891

تلفن همراه

مدیریت

امیر حسین الهی

شماره کارت و شماره شبا

کارت بانک اقتصاد نوین: 5868 7525 1211 6274
شبا بانک اقتصاد نوین: IR-2805-5001-3180-0058-4559-0001
کارت بانک کشاورزی: 9825 3364 7015 6037
شبا بانک کشاورزی: IR-7701-6000-0000-0009-5118-1030
به نام آقای امیر حسین الهی

بستن
مقایسه