لوازم کشاورزی: ابزارهای ضروری برای تولید محصولات کشاورزی

کشاورزی یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های بشری است که از گذشته تا به امروز نقش مهمی در تأمین غذا و سایر نیازهای انسان‌ها داشته است. برای انجام فعالیت‌های کشاورزی، نیاز به استفاده از لوازم و تجهیزات مختلف است.

لوازم‌کشاورزی انواع مختلفی دارند که هر کدام برای انجام یک کار خاص طراحی شده‌اند. برخی از مهم‌ترین لوازم کشاورزی عبارتند از:

 • ابزارهای دستی: ابزارهای دستی ابزارهایی هستند که برای انجام کارهای کشاورزی به صورت دستی استفاده می‌شوند. برخی از مهم‌ترین ابزارهای دستی کشاورزی عبارتند از:
  • بیل: برای کندن و شخم زدن زمین استفاده می‌شود.
  • کلنگ: برای خرد کردن سنگ‌ها و ریشه‌های گیاهان استفاده می‌شود.
  • بیلچه: برای جمع‌آوری خاک و کود استفاده می‌شود.
  • شن کش: برای پخش کردن خاک و کود استفاده می‌شود.
  • داس: برای برداشت محصولات کشاورزی استفاده می‌شود.
  • قیچی باغبانی: برای هرس کردن درختان و درختچه‌ها استفاده می‌شود.
 • تجهیزات کشاورزی: تجهیزات کشاورزی وسایلی هستند که برای انجام کارهای کشاورزی استفاده می‌شوند. برخی از مهم‌ترین تجهیزات کشاورزی عبارتند از:
  • کود پاش: برای پخش کردن کود در مزارع استفاده می‌شود.
  • آبیاری: برای آبیاری مزارع و باغ‌ها استفاده می‌شود.
  • سردخانه: برای نگهداری محصولات کشاورزی استفاده می‌شود.