شیرالات و اتصالات مهمترین بخش‌هایی هستند که در سیستم‌های لوله‌کشی و انتقال سیالات مورد استفاده قرار می‌گیرند. این عناصر در انتقال آب، گاز، نفت، شیمیایی‌ها و سایر سیالات به کار می‌روند. در زیر توضیحاتی درباره شیرالات و اتصالات آورده شده است:

شیرالات:

شیرالات یا شیرها ابزارهایی هستند که برای کنترل جریان سیالات در لوله‌ها استفاده می‌شوند. این شیرها می‌توانند به صورت دستی یا اتوماتیک عمل کنند. نوع شیرها متنوع است و بسته به نیازهای سیستم، می‌توانند شامل شیرهای کره‌ای، گیت، گلند، توپی، فلزی، پروازی و… باشند. هر نوع شیر نقش مشخصی در کنترل جریان سیالات ایفا می‌کند.

اتصالات:

اتصالات لوله‌ها و شیرها به یکدیگر یا به سازه‌های دیگر را فراهم می‌کنند. این اتصالات به منظور جلوگیری از نشتی و تضمین استحکام و پایداری سیستم لوله‌کشی استفاده می‌شوند. اتصالات می‌توانند شامل انواع مختلفی از جمله فلنج، شیاری، جوشی، پیچی، جوشکاری، قیری و… باشند