جوش و برش دو فرآیند مهم مورد استفاده در صنعت فلزکاری هستند. این فرآیندها به ترتیب شامل اتصال و جداسازی فلزات است.

در زمینه شاسایت، طبقه‌بندی جوش و برش می‌تواند به دسته‌بندی این فرآیندها بر اساس عوامل مختلفی مانند نوع تجهیزات مورد استفاده،

مواد متصل یا جدا شده و تکنیک‌های خاص به کار رفته اشاره داشته باشد.

‏یکی از روش های رایج برای طبقه بندی جوش و برش بر اساس نوع تجهیزات مورد استفاده است.

به عنوان مثال، جوشکاری را می توان به عنوان جوش قوس الکتریکی یا جوشکاری گاز طبقه بندی کرد.

جوشکاری قوس الکتریکی شامل استفاده از قوس الکتریکی برای ذوب و اتصال فلزات است، در حالی که در جوشکاری گازی از شعله برای گرم کردن و اتصال فلزات استفاده می شود.

به طور مشابه، برش را می توان به عنوان برش پلاسما یا برش با سوخت اکسی طبقه بندی کرد. برش پلاسما از یک جت گاز یونیزه شده با سرعت بالا برای برش فلزات استفاده می کند،

در حالی که برش با سوخت اکسیژن از شعله ای استفاده می کند که توسط اکسیژن سوخت می شود تا فلزات را ذوب و برش دهد.